Lammutustööd

Terasteenus OÜ pakub lammutusteenust alates spetsiifilisest üksikteenusest ja lõpetades kompleksse täislammutusega, mis hõlmab nii projekteerimist kui ka lammutusest tekkinud lammutusjäätmete utiliseerimist.

 • Lammutusprojektide koostamine *UUS!
 • Asbestitööd *UUS!
 • Tootmishoonete lammutus
 • Lautade ja silohoidlate lammutus
 • Kortermajade lammutus
 • Hoonete remondieelsed lammutustööd
 • Korterite lammutus
 • Eramajade lammutus
 • Korstnate lammutus
 • Kõikide lammutusjäätmete sorteerimine ja utiliseerimine
 • Lammutamisalane konsultatsioon

KIK toetus aitab!

Keskkonnaprogrammi jäätmekäitluse programmist toetatakse maastikupilti reostavate kasutusest välja lagunenud ehitiste likvideerimist. Selle programmi raames toetatakse kohalike omavalitsuste hinnangul maastikupilti kahjustava lagunenud ja kasutusest välja langenud põllumajandus-, tööstus- või militaarehitise lammutamist ja sellest tekkinud jäätmete käitlemist, sealhulgas taaskasutuse ja ringlussevõtu soodustamist ja maa-ala koristamist. Toetust saab taotleda igal aastal ning toetuse taotlemine ja projektide elluviimine käib vastavalt keskkonnaprogrammi reeglitele ning keskkonnaministri määrusele.

http://kik.ee/et/uudised/maastikupilti-reostavaid-tondilosse-riigi-toel-lammutatud-seitsmes-maakonnas

Pakume konsultatsiooni ja abi KIK toetuse taotlemiseks.

Lammutusprojekt
Lammutustegevus kuulub ehitusseaduse järgi ehitamise alla. Seega tuleb ehitise lammutamisel järgida ehitusseaduse sätteid. Lammutustööd võivad kätkeda endas märksa suuremat ohtu, kui uue ehitise püstitamine.
Lammutusprojekt koosneb lammutustööde seletuskirjast, tehnoloogilisest kirjeldusest, asendiplaanist, ehitise joonistest ning jäätmekavast. Miljööväärtuslikel aladel tuleb lammutusele saada kooskõlastus ka muinsuskaitselt.
Kui maja ehitusalune pind on väiksem kui kuuskümmend ruutmeetrit, siis piisab selle kui väikeehitise lammutamiseks kohaliku omavalitsuse kirjalikust nõusolekust.