Lumetõrje

Teostame teede ja platside talviseid hooldetöid! Töid teostame nii ühekordsete kokkulepete kui ka pikaajaliste hoolduslepingute alusel.

Oleme valmis ka ekstreemseteks lumesadudeks.

  • Lumest puhastamine
  • Jääkonaruste likvideerimine
  • Libeduse tõrje
  • Lumekoristus
  • Jääpurikate tõrje
  • Lumetõrje katustelt