Lammutustööd

Terasteenus OÜ pakub lammutusteenust alates spetsiifilisest üksikteenusest ja lõpetades kompleksse täislammutusega, mis hõlmab nii projekteerimist kui ka lammutusest tekkinud lammutusjäätmete utiliseerimist.

 • Lammutusprojektide koostamine
 • Asbestitööd
 • Tootmishoonete lammutus
 • Lautade ja silohoidlate lammutus
 • Kortermajade lammutus
 • Hoonete remondieelsed lammutustööd
 • Korterite lammutus
 • Eramajade lammutus
 • Korstnate lammutus
 • Kõikide lammutusjäätmete sorteerimine ja utiliseerimine
 • Lammutamisalane konsultatsioon

Lammutusprojekt

Lammutustegevus kuulub ehitusseaduse järgi ehitamise alla. Seega tuleb ehitise lammutamisel järgida ehitusseaduse sätteid. Lammutustööd võivad kätkeda endas märksa suuremat ohtu, kui uue ehitise püstitamine.
Lammutusprojekt koosneb lammutustööde seletuskirjast, tehnoloogilisest kirjeldusest, asendiplaanist, ehitise joonistest ning jäätmekavast. Miljööväärtuslikel aladel tuleb lammutusele saada kooskõlastus ka muinsuskaitselt.
Kui maja ehitusalune pind on väiksem kui kuuskümmend ruutmeetrit, siis piisab selle kui väikeehitise lammutamiseks kohaliku omavalitsuse kirjalikust nõusolekust.