Tellingute ja piirdeaedade paigaldus

Tellingulahenduste asjatundjana tunneme vastutust, et montaaž toimuks ennekõike töökeskkonnaohutuse tagamisel koostöös tellingu valmistaja juhendite ja Eesti Vabariigis kehtivate töökeskkonna eeskirjade kohaselt. Meie töötajad on läbinud töökeskkonnaohutuse ja tellingute paigalduse koolitusprogrammid Eestis ja välismaal. Teades objektide eripära ja tööohutuse nõudeid teostame erinevaid tellingulahendusi olenemata kõrgustest ja keerukusest. Soovitame ja teostame enda klientidele kogu tellingutööde terviklahendust: tellingute paigaldusprojekti koostamine koos erinevate eripärade hindamise ja erimõõtmistega, kasutuskõlbliku tellingulahenduse üleandmisest kliendile ning lõpetame kokkulepitud ajal tellingute demontaaži ja äraveo objektilt.

Meie teostatud tellingulahendused on andnud klientidele kindlustunde, meile suure kogemuste pagasi ning teinud meist tõsiseltvõetava asjatundja tellingute vallas Eesti ehitusturul. Meie kiiruse pandiks on professionaalsus ja tootekoolituste läbiviimine töötajate seas. Kiire ja korrektne teenindus, tellingute kohaletoomine objektile, eelnevalt läbimõeldud paigalduslahendused tagab omakorda kinnipidamise lepingutest ja tähtaegadest.

Ootame teid lahkelt sõlmima koostöölepinguid tellingute paigaldamiseks, et hoida kokku Teie aega ja raha optimaalse paigaldamisskeemi elluviimisega.