Elektritööd

Terasteenus OÜ pakub välis- ja siseelektritöid. Võtame arvesse tellijapoolseid spetsiifilisi soove ning pakume välja erinevaid lahendusi kulude optimeerimisel.

  • Välisvõrkude montaaži- ja kaevetööd
  • Madal-, kesk- ja kõrgepingeliinide ehitus
  • Olemasolevate võrkude ümberehitus
  • Välisvalgustuse õhu- ja kaabelliinide ehitus
  • Sise- ja välisinstallatsioonitööd

Elektritööde litsents TEL001804

Pakume koostööna lahendusi ka nõrkvoolupaigaldise, valvesignalisatsiooni, tulekahjusüsteemi ning hooneautomaatika projekteerimise ja ehitamisega.